Hóa chất Sigma-Aldrich

Hãng SIGMA-ALDRICH(Fluka, Supelco, Riedel-de Haën và sigmaaldrich)cung cấp cho rất nhiều ngành khác nhau như:hóa chất chuẩn sigma, hóa chất cơ bản;Sigma Sinh học phân tử: Enzyme, Taq, DNA polymerase;Sigma Nuôi cấy mô thực vật: môi trường MS, kích thích tố sinh trưởng, vi lượng, đa lượng; hóa chất vi sinh: Lb broth, PDA, Yeast … More Hóa chất Sigma-Aldrich