Hóa chất thí nghiệm- Hóa chất tinh khiết

                        Giới thiệu về hóa chất thí nghiệm tinh khiết và hóa chất công nghiệp. Ngành hóa hóa học là một phần không thế thiếu cho khoa học cơ bản và chuyên sâu, nhà máy, xí nghiệp sản xuất. Hóa chất thí nghiệm (tinh khiết)  được sử dụng rất rộng rải và … More Hóa chất thí nghiệm- Hóa chất tinh khiết

Enzyme tinh khiết – Enzyme thí nghiệm

                        Enzyme là chất xúc tác, đóng vai trò thúc đẩy các phản ứng xảy ra. Enzyme cũng là một loại protein, trong sinh vật sống có nhiều quá trình sinh tổng hợp cần tới sự xúc tác của enzyme. Từ thế kỷ 18, nhà hóa học người Pháp Anselme Payen đã … More Enzyme tinh khiết – Enzyme thí nghiệm