Chén nung Platinum-Chén Bạch Kim

                        Chén nung Platinum hay còn được gọi là chén Bạch Kim dùng để nung các mẫu vật ở nhiệt độ cao. Chén nung Platinum thuộc loại cao cấp, với chất liệu quý và mắc hơn cả vàng. Chén nung Platium dùng để kiểm tra độ tro, các khoáng, và LOI. Các … More Chén nung Platinum-Chén Bạch Kim

Dung dịch chuẩn ICP, AAS của hãng TraceCERT CRM

                        TraceCERT® certified reference materials (CRM) là thương hiệu nổi tiếng về các chất chuẩn, Với các dung dịch chuẩn đơn nguyên tố và đa nguyên tố AAS, ICP, ICP-MS đáp ứng được các tiêu chuẩn ISO 1725 và ISO guide 34. Ngoài ra TraceCERT® còn có chuẩn cho sắc ký Ion(Ion … More Dung dịch chuẩn ICP, AAS của hãng TraceCERT CRM