Sắc ký cột- lựa chọn dung môi sắc ký cột

Phương pháp sắc ký cột được sử dụng rất phổ biến trong phòng thí nghiệm để phân tách các chất dựa trên tính phân cực của chúng. Việc lựa chọn đúng hệ dung môi rất quan trọng để cho việc phân tách cấu tử một cách hiệu quả. Trong các thí nghiệm hoá hữu cơ … More Sắc ký cột- lựa chọn dung môi sắc ký cột

Nhân giống Hồng Môn bằng nuôi cấy mô in-vitro

Việc áp dụng phương pháp nuôi cấy mô thực vật để nhân giống Hồng Môn cũng là một lựa chọn rất sáng suốt. Nuôi cấy mô cây Hồng Môn có thể  giải quyết các vấn đề về chất lượng cây giống, tiết kiệm thời gian nhân giống và cho ra độ đều, sạch bệnh trên … More Nhân giống Hồng Môn bằng nuôi cấy mô in-vitro