Cột sắc ký Supelco Mỹ

Cột sắc ký GC supelco

Cột sắc ký SUPELCO

Hãng Supelco thuộc tập đoàn Sigma Aldrich cung cấp các giải pháp cho sắc ký như dung môi, cột sắc ký và các phụ kiện sắc ký.

Sắc ký cột là một trong những cách tách các cấu tử ra từ hỗn hợp dựa vào tính phân cực của nó. Bình thường quy mô tách từ vài microgram cho tới vài kí lô. Sắc ký cột có pha tĩnh được nhồi trong một cái cột hình trụ hở hai đầu, hoặc tráng trong một lớp mao quản rất hẹp, có thể dùng trong sắc ký lỏng cao áp và sắc ký khí.

Cột sắc ký cổ điển người ta dùng cột thủy tinh đường kính 1-5 cm dài 20 đến 100cm để nhồi pha tĩnh. Chất nhồi có kích thước từ 15-30 µm. Đường kính hạt tỉ lệ nghịch với dòng chảy dung môi tức là đường kính hạt càng lớn thì dòng dung môi chảy qua càng dễ nhưng hiệu suất tách kém. Vật liệu nhồi pha tĩnh là thường là silica gel, nhôm oxide; ở pha động là các dung môi thích hợp.

 

Cột sắc ký Ascentis C18: Lựa chọn đầu tiên cho lưu giữ và chọn lọc C18.

Tối ưu hóa silica và liên kết pha làm cho C18 ứng dụng rất nhiều trong thực tiễn. Tối ưu hóa diện tích bề mặt và pha bền vững tạo cho Ascentis C18 đặc biệt ứng dụng cho LC-MS và chuẩn bị tách chiết.

Cột sắc ký HPLC C8

Tận dụng những cải tiến trong silica và những đặc tính liên kết pha làm cho C8 Ascentis trở nên hiệu quả. Những chuỗi ngắn Alkyl liên quan. Ứng dụng cho HPLC, và LC-MS. Cột Ascentis C8 thích hợp cho bất cứ phương pháp nào đặc biệt là dạng cột C8. Mặc dù C8 thường thấy đặc tính chọn lọc như C18, nhưng những chuỗi ngắn Alkyl cho thấy chọn lọc khác so với hợp chất có tính phân cực bởi vị chúng hòa tan trong pha động khac nhau và tương tác khác nhau dựa vào kích cỡ và hính dáng của phân tử. Chất thử C8 cũng nhỏ hơn C18 và đối xứng đỉnh đẹp, và các pha ổn định.

Thông tin liên hệ: 

SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s