Bảng giá hóa chất nuôi cấy mô

Bảng giá một số hóa chất nuôi cấy mô cơ bản.
Xem thêm danh sách hóa chất nuôi cấy mô ở đây

Khi sử dụng sản phẩm của SBC bạn sẽ yên tâm mà kê cao gối ngủ mỗi tối. Thực vậy, các sản phẩm này đảm tuyệt đối cho quy trình thí nghiệm và sản xuất của bạn. Những sản phẩm này đáp ứng được tiêu chuẩn khắc khe của Liên Minh Châu Âu, các công ty uy tín trong lĩnh vực nuôi cấy mô đều tin dùng( Dalat Hasfarm, Rừng Hoa…)

No. Tên sản phẩm Code Xuất xứ Quy cách Giá sản phẩm

VND

1 Murashige & Skoog medium including vitamins M0222.0005 Hà Lan 5L 490,000
2 Murashige & Skoog medium including vitamins M0222.0050 Hà Lan 50L 1,650,000
3 Knudson C Orchid medium K0215.0005 Hà Lan 5L 490,000
4 Knudson C Orchid medium K0215.0050 Hà Lan 50L 1,650,000
5 α-naphtalene acetic acid( NAA) N0903.0025 Hà Lan 25G 610,000
6 6-Benzylaminopurine (6-BAP) B0904.0001 Hà Lan 1G 610,000
7 6-Benzylaminopurine (6-BAP) B0904.0005 Hà Lan 5G 1,690,000
8 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid (2,4 D) D0911.0100 Hà Lan 100G 610,000
9 Thidiazuron T0916.0250 Hà Lan 250mg 5,230,000
10 Indole-3-butyric acid (IBA) I0902.0005 Hà Lan 5G 1,879,000
11 Indole-3-acetic acid (IAA) I0901.0005 Hà Lan 5G 800,000

Tham khảo quy trình nhân giống hoa lan ở đây

Hướng dẫn cách đặt hàng ở  đây

Thu nhập 30 triêu đồng nhờ nghề nuôi cấy mô thực vật

Đại gia Nấm đã làm giàu như thế nào nhờ nghề làm meo nấm

Thông tin liên hệ:
SBC Scientific
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com