Môi trường MS tích hợp

facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg
Môi trường nuôi cấy mô thực vật

Môi trường MS tích hợp hay pha sẵn rất tiện lợi( Murashige and Skoog Medium). Được phát minh bởi nhà khoa học Toshio Murashige and Folke K. Skoog vào năm 1962. Môi trường này nếu theo phương pháp thủ công sẽ pha các stock dung dịch riêng rẻ rồi tiến hành trộn theo tỷ lệ ấn định( tham khảo cách pha môi trường MS)

moi-truong-ms.jpg

Xuất phát từ việc nghiên cứu nuôi cấy mô trên cấy thuốc lá, tạo ra môi trường MS giàu dinh dưỡng có thể đáp ứng cho hầu hết các loại cây. Sau đó, người ta phát triển thêm các loại môi trường khác dựa trên môi trường MS: Môi trường MS có bổ sung Vitamin, MS bổ sung Vitamin SH, MS bổ sung vitamin B5, MS bổ sung vitamin Nitsch, MS Med. fined Nagasawa.

Tham khảo bảng thành phần các vi lượng, đa lượng và vitamins trong môi trường MS:

Thành phần vi lượng mg/l µM
CoCl2.6H2O 0.025 0.11
CuSO4.5H2O 0.025 0.10
FeNaEDTA 36.70 100.00
H3BO3 6.20 100.27
KI 0.83 5.00
MnSO4.H2O 16.90 100.00
Na2MoO4.2H2O 0.25 1.03
ZnSO4.7H2O 8.60 29.91
Thành phần đa lượng mg/l mM
CaCl2 332.02 2.99
KH2PO4 170.00 1.25
KNO3 1900.00 18.79
MgSO4 180.54 1.50
NH4NO3 1650.00 20.61
Vitamins mg/l µM
Glycine 2.00 26.64
myo-Inositol 100.00 554.94
Nicotinic acid 0.50 4.06
Pyridoxine HCl 0.50 2.43
Thiamine HCl 0.10 0.30

Có thể thấy, môi trường MS tích hợp sẵn rất tiện lợi. Trong đó chứa đủ các thành phần khoáng vi lượng, đa lượng, vitamins để cung cấp cho cây. Về các sử dụng và bảo quản cũng rất đơn giản và dễ dàng. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà ta bổ sung thêm các loại hormone điều hòa sinh trưởng khác nhau với tỷ lệ khác nhau(Auxin, cytokinins,  Gibberellins, Ethylene, Abscisic acid.

Để mua môi trường MS tích hợp sẵn, vui lòng liên hệ:
CTY TNHH TMDV KHOC HỌC SBC VIETNAM
SDT: 0868400109
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com