Hãng Bioline, hóa chất sinh học phân tử

facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg
Hãng hóa chất Bioline
Anh Quốc chuyên về sinh học phân tử. Bioline được thành lập 1992 tại London. Hãng Bioline cung cấp các loại enzyme, Taq, các bộ kit tách chiết DNA/RNA, dNTPs, các sản phẩm chạy PCR, điện di

kit-isolate-II-nucleic-acid-bioline.PNG

Hãng Bioline cung cấp nucleotide tinh khiết nhất thế giới, đạt tới 99,99%, dành cho phân tích HPLC.

Mua hóa chất Bioline, hóa chất sinh học phân tử, liên hệ văn phòng đại diện hãng Bioline:

CTY TNHH TMDV Khoa Học SBC VIETNAM
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com

Thông tin tham khảo hóa chất sinh học phân tử: Hóa chất Sigma Aldrich, Hóa chất Merck Millipore, hóa chất Takara.