Merck Millipore

facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg
Hóa chất Merck banner
SBC Scientific hân hạnh cung cấp hóa chất Merck Millipore. Các sản phẩm của hãng hóa chất Merck bao gồm vi sinh, sinh học phân tử, hóa chất nuôi cấy mô, sắc ký và phụ kiện, vật tư tiêu hao.

Đối tượng hóa chất Merck hướng tới là các phòng thí nghiệm cơ bản, nhà máy, trường học, viện nghiên cứu…

Đại lý hóa chất Merck Millipore:
CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com