Hóa chất chuẩn, Chất đối chiếu

facebook-sbc.png   wordpress-logo.png   twitter-16x16.png   youtube-16x16.png   google-plus-icon.png   pinterest-logo-16x16.png   blogger-16x16.png   google-sites.PNG  sbc-logo-16x16.jpg
Hóa chất chuẩn kiểm nghiệm
, chất đối chiếu kiểm nghiệm hay đối chứng là những chất nhằm để kiểm chứng, đánh giá, phân tích và đưa ra kết luận về chúng.
Thông thường ở các viện kiểm nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm, nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, nhà máy dược, nhà máy thực phẩm sẽ có những tiêu chí đánh giá cho sản phẩm của mình do đó, chất chuẩn để kiểm nghiệm rất cần thiết.

Hóa chất chuẩn, chất chuẩn đối chiếu
Hóa chất chuẩn, Chất chuẩn đối chiểu

Chất chuẩn của Sigma-Aldrich bao gồm các chất chuẩn gốc, chất chuẩn thứ cấp và chất chuẩn sản xuất. Các chất chuẩn đáp ứng được chuẩn dược điển Châu Âu, chuẩn dược điển Mỹ, Nhật, và Anh…
Chúng ta có các loại chuẩn như: chất chuẩn dược điển hay chuẩn dược liệu, chất chuẩn thực phẩm, chất chuẩn thuốc bảo vệ thực vật, chất chuẩn môi trường, chất chuẩn hóa lý, chất chuẩn sơn xi mạ…

Xem video hướng dẫn mở chai chuẩn dược điển Châu Âu( European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)

Để biết thêm thông tin về chất chuẩn xin vui lòng liên hệ:

CTY TNHH TMDV KHOA HỌC SBC VIETNAM
Hotline: 0945677929
Email: info@sbc-vietnam.com
web: http://www.sbc-vietnam.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s